त्रिवि समन्वय महाशाखाबाट आ.व २०८०।०८१ मा उच्च अध्ययनको छात्रवृत्तिमा आवेदन गर्नका निमित्त वृत्तिको आवेदन फारामहरु

त्रिवि समन्वय महाशाखाबाट आ.व २०८०।०८१ मा उच्च अध्ययनको छात्रवृत्तिमा आवेदन गर्नका निमित्त वृत्तिको आवेदन फारामहरु

2024-03-31
Tribhuvan University

त्रिवि समन्वय महाशाखाबाट त्रिवि जनशक्ति विकास कल्याण कार्यक्रम आ.व २०८०।०८१ मा उच्च अध्ययनको छात्रवृत्तिमा आवेदन गर्नका निमित्त वृत्तिको आवेदन फारामहरु 


Files

S.N Name Type Download
1 त्रिवि, जनशक्ति विकास सम्बन्धी विनियम, २०८० pdf
2 कर्मचारी आवेदन फाराम वृत्ति विकास pdf
3 शिक्षक आवेदन फाराम वृत्ति विकास pdf