Downloads

Downloads

Refresh
S.N Title Type Download
1 उपकुलपति प्रा.डा केशरजंग बरालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्वन्धी सोचपत्र General
2 त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्वन्धी नियम २०५० (२०७९/०३/२४ गतेसम्मको संशोधन सहित) त्रिवि सम्वन्धी नियमहरु
3 त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० (२०८०/०३/१२ गतेसम्मको संशोधन सहित) त्रिवि सम्वन्धी नियमहरु
4 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास (वि.सं. २०३९–२०७९) भाग–२ (पहिलो ठेली) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास
5 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास (वि.सं. २०३९–२०७९) भाग–२ (दोस्रो ठेली) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास
6 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास (वि.सं. २०१६–२०३९) भाग–१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास
7 त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम २०५० (२०८०/०३/१२ गतेसम्मको संशोधन सहित) त्रिवि सम्वन्धी नियमहरु
8 Planning Directorate, Information Technology Policy, 2023 General
9 Planning Directorate, TU Digitalization Strategy Plan, 2023 General
10 TU Today 2023/24 TU Today
11 TU Vision 2030 TU Vision 2030
12 शिक्षक/कर्मचारीले अन्य संस्थामा आंशिक रुपमा काम गर्ने अनुमति माग गर्ने फाराम Form
13 त्रिवि वार्षिक दिवस प्रकाशन–२०८० TU Annual Publication
14 त्रिभुवन विश्वविद्यालय विकेन्द्रकरण सम्वन्धी नियम २०५५ त्रिवि सम्वन्धी नियमहरु
15 त्रिवि स्वायत्तता सम्वन्धी नियम २०६२ त्रिवि सम्वन्धी नियमहरु
16 त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९
17 TU Mission