Downloads

Downloads

Refresh
S.N Title Type Download
1 Planning Directorate, Information Technology Policy, 2023 General
2 Planning Directorate, TU Digitalization Strategy Plan, 2023 General
3 TU Today 2023/24 TU Today
4 TU Vision 2030 TU Vision 2030
5 शिक्षक/कर्मचारीले अन्य संस्थामा आंशिक रुपमा काम गर्ने अनुमति माग गर्ने फाराम Form
6 त्रिवि वार्षिक दिवस प्रकाशन–२०८० TU Annual Publication
7 त्रिभुवन विश्वविद्यालय विकेन्द्रकरण सम्वन्धी नियम २०५५ त्रिवि सम्वन्धी नियमहरु
8 त्रिवि स्वायत्तता सम्वन्धी नियम २०६२ त्रिवि सम्वन्धी नियमहरु
9 त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० त्रिवि सम्वन्धी नियमहरु
10 त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्वन्धी नियम २०५० त्रिवि सम्वन्धी नियमहरु
11 त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम २०५० त्रिवि सम्वन्धी नियमहरु
12 त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९
13 TU Mission