त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयका लागि जारको पिउने पानी सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना