कार्यक्रम थप सम्बन्धमा प्राप्त सम्बन्धन QAA प्रदत्त क्याम्पसहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

कार्यक्रम थप सम्बन्धमा प्राप्त सम्बन्धन QAA प्रदत्त क्याम्पसहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

2023-04-21
Tribhuvan University


Files

S.N Name Type Download
1 त्रिविबाट सम्बन्धन प्रदत्त क्याम्पसहरुलाई नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (मिति २०७९/१२/२७) pdf