फर्निचर आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी पुन: शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना